אודות הפרויקט

אודות פרויקט עדש"ה

מכון וייצמן מפתח מאגר של סרטי וידאו של הוראת מתמטיקה בכיתות, אשר ישמש בהשתלמויות ובסדנאות לפיתוח מקצועי של מורים למתמטיקה. מאגר המידע יכלול שיעורים שהעבירו מורים בכירים מחו"ל, שיעורים נבחרים של מורים בארץ ומערכי שיעור שהכינו מורים ישראלים על פי המודל היפני של "חקר שיעור" [Lesson Study]

ההכשרה המקצועית של המורים בישראל מתנהלת באוניברסיטאות ובמכללות ומתמקדת בתיאוריה יותר מאשר במיומנויות הוראה מעשיות. אין די בלימוד אקדמי ותיאורטי בלבד כדי להכין את המורה לאתגרים שעמם הוא יתמודד בכיתה או כדי לפתח את מיומנותו של המורה להתאים את שיטות ההוראה לצרכים של תלמידיו הספציפיים. במדינות שונות בוצעו בשנים האחרונות רפורמות מוצלחות בהכשרה ובפיתוח המקצועי של מורים, שהתבססו על ניסיונם המעשי של המורים. הכשרה מסוג זה כוללת סימולציות של מצבים המתרחשים בכיתה, צפייה וניתוח של שיעורים מוקלטים ולמידת עמיתים.

מכון ויצמן למדע מעוניין לאמץ גישה זו כדי לתת מענה לצורך בשיפור הפיתוח המקצועי של המורים למתמטיקה בישראל. המכון מעוניין לפתח תכנית שכזו למורי המתמטיקה תוך שימוש במאגר של שיעורים שצולמו והוקלטו בכיתות. מאגר מידע זה יכלול 60 שיעורים מוקלטים של מורים בכירים מחו"ל, שיעורים נבחרים מישראל, ומערכי שיעור שהוכנו על ידי קבוצות של מורים ישראלים בהתבסס על המודל היפני של "חקר שיעור." צוות הפרויקט ינתח שיעורים אלה ויעבד אותם לצורך שימוש בהשתלמויות ובסדנאות למורים.