חיפוש

נושא המקבילית נלמד בכיתה ט' ודרכו באות לידי ביטוי המיומנויות:

- הבנת הוכחות רב-שלביות שבהן מובלטת שרשרת ההיסקים
- הכרה בעובדה שיש יותר מדרך נכונה אחת להוכיח טענה
- הבחנה בין משפט למשפט הפוך

קישור לתכנית הלימודים

הוספת מקטע לעדש"ה שלי

זמן התחלה

שם המקטע

זמן סיום

הערות

קישור למקטע העתק קישור

קישור נקודת זמן לתגובה

נקודת זמן לקישור

כותרת הקישור

שיעור מלא בתוכן לדוגמא |
Notice: Undefined index: duration in /home/underlin/domains/fwd.co.il/public_html/wp-content/themes/adasha/single.php on line 74
00:00

כיתה יא', 4 יחידות | 2015 | נעמה טל

נושאי הלימוד

מערכת משוואות, נושא לימוד

מקום הצילום

ישראל

מספר תלמידים

28

תקציר השיעור

תיאור השיעור בקצרה – התלמידים פותרים בעיית קנייה ובמהלכה מתוודעים לקשר בין ייצוגים אלגבריים לבין המצב ההדדי של ישרים. לאחר מכן התלמידים מתנסים במטלה מאתגרת הקשורה למערכות של משוואות.

מיקום הנושא בתוכנית הלימודים

קטעים מומלצים לצפייה

00:05-00:15 |
הגדרת מושג המקבילית מתוך שני שרטוטים שעל הלוח
00:40-01:50 |
בניית משפטים והוכחתם

תרשים נושא שיעור (תמ"ה)הורדת קובץ PDF

בעיות שהוצגו בשיעורהורדת קובץ PDF

You must be logged in to post a comment.

הקדמה

תיאור השיעור בקצרה – התלמידים פותרים בעיית קנייה ובמהלכה מתוודעים לקשר בין ייצוגים אלגבריים לבין המצב ההדדי של ישרים. לאחר מכן התלמידים מתנסים במטלה מאתגרת הקשורה למערכות של משוואות.

00:00-02:18

רעיונות מתמטיים

מהם הרעיונות המתמטיים שהנושא מבוא לאלגברה מזמן? מהם הרעיונות מטה- המתמטיים שהנושא מזמן?

הצעת הצוות למטלות ומשימות רעיונות מתמטיים העומדים בבסיס המטלה:

 • חישוב אריתמטי של מספר הריבועים במסגרת
 • קשר בין משתנים- בין מספר היחידות בצד אחד של הרשת לבין מספר היחידות במסגרת.
 • תיאור הקשר בין שני המשתנים מילולית ובעזרת ביטוי אלגברי (בשימוש של משתנה אחד)

האופן בו שינוי בניסוח או הגשת המטלה משנים את המטלה:

 1. חלוקת המטלה על דפים תגרום לתלמידים לספור את מספר הריבועים ואז לא יהיה ניתן לקיים דיון סביב המטלה. 
 2. כאשר דנים בקשר בין שני המשתנים המופיעים במטלה אפשר לדון גם במושג הפונקציה ולייצג את הקשר בגרף. 3
 3. האופן בו המורה רשמה את תשובות התלמידים בצורה נומרית אופקית מאפשרת המשך דיון סביב המטלה בכל הקשור לביטויים אלגבריים שווי ערך.
 4. בהמשך השיעור המורה דנה בלוחות דומים בגדלים שונים, ניתן לדון בסדרות ומציאת מקום של איבר כללי בסדרה. בדיון סביב הרעיון של חוקיות ניתן לשלב הצגה בטבלת ערכים.

לחץ כאן כדי לצפות בתשובות >לחץ כדי לסגור תשובות ^

מטרות

האם מטרות המורה זהות בשני חלקי הסרט?
בהמשך לסעיף הקודם, מהן מטרות המורה?

הצעת הצוות למטלות ומשימות רעיונות מתמטיים העומדים בבסיס המטלה:

 • חישוב אריתמטי של מספר הריבועים במסגרת
 • קשר בין משתנים- בין מספר היחידות בצד אחד של הרשת לבין מספר היחידות במסגרת.
 • תיאור הקשר בין שני המשתנים מילולית ובעזרת ביטוי אלגברי (בשימוש של משתנה אחד)

האופן בו שינוי בניסוח או הגשת המטלה משנים את המטלה:

 1. חלוקת המטלה על דפים תגרום לתלמידים לספור את מספר הריבועים ואז לא יהיה ניתן לקיים דיון סביב המטלה. 
 2. כאשר דנים בקשר בין שני המשתנים המופיעים במטלה אפשר לדון גם במושג הפונקציה ולייצג את הקשר בגרף. 3
 3. האופן בו המורה רשמה את תשובות התלמידים בצורה נומרית אופקית מאפשרת המשך דיון סביב המטלה בכל הקשור לביטויים אלגבריים שווי ערך.
 4. בהמשך השיעור המורה דנה בלוחות דומים בגדלים שונים, ניתן לדון בסדרות ומציאת מקום של איבר כללי בסדרה. בדיון סביב הרעיון של חוקיות ניתן לשלב הצגה בטבלת ערכים.

לחץ כאן כדי לצפות בתשובות >לחץ כדי לסגור תשובות ^

משימות

אילו רעיונות מתמטיים עומדים בבסיס המטלה שניתנה בתחילת בשיעור? האם שינוי בניסוח או הגשת המטלה יכול לשנות אותם, ואיך?

אילו רעיונות מתמטיים עומדים בבסיס המטלה שניתנה בתחילת בשיעור האם שינוי בניסוח או הגשת המטלה יכול לשנות אותם, ואיך
אילו רעיונות מתמטיים עומדים בבסיס המטלה שניתנה בתחילת בשיעור האם שינוי בניסוח או הגשת המטלה יכול לשנות אותם, ואיך
אילו רעיונות מתמטיים עומדים בבסיס המטלה שניתנה בתחילת בשיעור האם שינוי בניסוח או הגשת המטלה יכול לשנות אותם, ואיך
אילו רעיונות מתמטיים עומדים בבסיס המטלה שניתנה בתחילת בשיעור האם שינוי בניסוח או הגשת המטלה יכול לשנות אותם, ואיך
אילו רעיונות מתמטיים עומדים בבסיס המטלה שניתנה בתחילת בשיעור האם שינוי בניסוח או הגשת המטלה יכול לשנות אותם, ואיך
אילו רעיונות מתמטיים עומדים בבסיס המטלה שניתנה בתחילת בשיעור האם שינוי בניסוח או הגשת המטלה יכול לשנות אותם, ואיך
אילו רעיונות מתמטיים עומדים בבסיס המטלה שניתנה בתחילת בשיעור האם שינוי בניסוח או הגשת המטלה יכול לשנות אותם, ואיך

לחץ כאן כדי לצפות בתשובות >לחץ כדי לסגור תשובות ^

אינטראקציה עם התלמידים

בחלק הראשון של הסרט המורה שואלת שאלה עם הוראות מאוד ברורות, היא מבקשת מהתלמידים לחשוב על התשובה לאחר מכן מאפשרת זמן לדיון בקבוצות ולבסוף מנהלת דיון במליאה.

זהו מקום נוסף במהלך הסרט בו תבנית דומה מתרחשת
למה המורה בוחרת לפעול באופן הזה, מה היא מרוויחה ומה היא מפסידה?

בחלק הראשון של הסרט המורה שואלת שאלה עם הוראות מאוד ברורות, היא מבקשת מהתלמידים לחשוב על התשובה לאחר מכן מאפשרת זמן לדיון בקבוצות ולבסוף מנהלת דיון במליאה.

זהו מקום נוסף במהלך הסרט בו תבנית דומה מתרחשת
למה המורה בוחרת לפעול באופן הזה, מה היא מרוויחה ומה היא מפסידה?
בחלק הראשון של הסרט המורה שואלת שאלה עם הוראות מאוד ברורות, היא מבקשת מהתלמידים לחשוב על התשובה לאחר מכן מאפשרת זמן לדיון בקבוצות ולבסוף מנהלת דיון במליאה.

זהו מקום נוסף במהלך הסרט בו תבנית דומה מתרחשת
למה המורה בוחרת לפעול באופן הזה, מה היא מרוויחה ומה היא מפסידה?
בחלק הראשון של הסרט המורה שואלת שאלה עם הוראות מאוד ברורות, היא מבקשת מהתלמידים לחשוב על התשובה לאחר מכן מאפשרת זמן לדיון בקבוצות ולבסוף מנהלת דיון במליאה.

זהו מקום נוסף במהלך הסרט בו תבנית דומה מתרחשת
למה המורה בוחרת לפעול באופן הזה, מה היא מרוויחה ומה היא מפסידה?

לחץ כאן כדי לצפות בתשובות >לחץ כדי לסגור תשובות ^

דילמות וקבלת החלטות

מהן הדילמות העומדות בפני המורה כפי שעולה בסרט? ניתן להתייחס גם להחלטות שהמורה קיבלה בשלב תכנון השיעור ולא רק כאלה שקיבלה אד הוק.

מהן הדילמות העומדות בפני המורה כפי שעולה בסרט? ניתן להתייחס גם להחלטות שהמורה קיבלה בשלב תכנון השיעור ולא רק כאלה שקיבלה אד הוק.מהן הדילמות העומדות בפני המורה כפי שעולה בסרט? ניתן להתייחס גם להחלטות שהמורה קיבלה בשלב תכנון השיעור ולא רק כאלה שקיבלה אד הוק.מהן הדילמות העומדות בפני המורה כפי שעולה בסרט? ניתן להתייחס גם להחלטות שהמורה קיבלה בשלב תכנון השיעור ולא רק כאלה שקיבלה אד הוק.מהן הדילמות העומדות בפני המורה כפי שעולה בסרט? ניתן להתייחס גם להחלטות שהמורה קיבלה בשלב תכנון השיעור ולא רק כאלה שקיבלה אד הוק.מהן הדילמות העומדות בפני המורה כפי שעולה בסרט? ניתן להתייחס גם להחלטות שהמורה קיבלה בשלב תכנון השיעור ולא רק כאלה שקיבלה אד הוק.

לחץ כאן כדי לצפות בתשובות >לחץ כדי לסגור תשובות ^

אמונות

מהן אמונות המורה ביחס למתמטיקה וביחס לאופן בו נעשית למידת מתמטיקה כפי שבאות לידי ביטוי בסרט?

מהן אמונות המורה ביחס למתמטיקה וביחס לאופן בו נעשית למידת מתמטיקה כפי שבאות לידי ביטוי בסרט?מהן אמונות המורה ביחס למתמטיקה וביחס לאופן בו נעשית למידת מתמטיקה כפי שבאות לידי ביטוי בסרט?מהן אמונות המורה ביחס למתמטיקה וביחס לאופן בו נעשית למידת מתמטיקה כפי שבאות לידי ביטוי בסרט?מהן אמונות המורה ביחס למתמטיקה וביחס לאופן בו נעשית למידת מתמטיקה כפי שבאות לידי ביטוי בסרט?מהן אמונות המורה ביחס למתמטיקה וביחס לאופן בו נעשית למידת מתמטיקה כפי שבאות לידי ביטוי בסרט?

לחץ כאן כדי לצפות בתשובות >לחץ כדי לסגור תשובות ^

02:20-04:10

רעיונות מתמטיים

מהם הרעיונות המתמטיים שהנושא מבוא לאלגברה מזמן? מהם הרעיונות מטה- המתמטיים שהנושא מזמן?

הצעת הצוות למטלות ומשימות רעיונות מתמטיים העומדים בבסיס המטלה:

 • חישוב אריתמטי של מספר הריבועים במסגרת
 • קשר בין משתנים- בין מספר היחידות בצד אחד של הרשת לבין מספר היחידות במסגרת.
 • תיאור הקשר בין שני המשתנים מילולית ובעזרת ביטוי אלגברי (בשימוש של משתנה אחד)

האופן בו שינוי בניסוח או הגשת המטלה משנים את המטלה:

 1. חלוקת המטלה על דפים תגרום לתלמידים לספור את מספר הריבועים ואז לא יהיה ניתן לקיים דיון סביב המטלה. 
 2. כאשר דנים בקשר בין שני המשתנים המופיעים במטלה אפשר לדון גם במושג הפונקציה ולייצג את הקשר בגרף. 3
 3. האופן בו המורה רשמה את תשובות התלמידים בצורה נומרית אופקית מאפשרת המשך דיון סביב המטלה בכל הקשור לביטויים אלגבריים שווי ערך.
 4. בהמשך השיעור המורה דנה בלוחות דומים בגדלים שונים, ניתן לדון בסדרות ומציאת מקום של איבר כללי בסדרה. בדיון סביב הרעיון של חוקיות ניתן לשלב הצגה בטבלת ערכים.

לחץ כאן כדי לצפות בתשובות >לחץ כדי לסגור תשובות ^

מטרות

האם מטרות המורה זהות בשני חלקי הסרט?
בהמשך לסעיף הקודם, מהן מטרות המורה?
האם מטרות המורה זהות בשני חלקי הסרט?
בהמשך לסעיף הקודם, מהן מטרות המורה?

הצעת הצוות למטלות ומשימות רעיונות מתמטיים העומדים בבסיס המטלה:

 • חישוב אריתמטי של מספר הריבועים במסגרת
 • קשר בין משתנים- בין מספר היחידות בצד אחד של הרשת לבין מספר היחידות במסגרת.
 • תיאור הקשר בין שני המשתנים מילולית ובעזרת ביטוי אלגברי (בשימוש של משתנה אחד)

האופן בו שינוי בניסוח או הגשת המטלה משנים את המטלה:

 1. חלוקת המטלה על דפים תגרום לתלמידים לספור את מספר הריבועים ואז לא יהיה ניתן לקיים דיון סביב המטלה. 
 2. כאשר דנים בקשר בין שני המשתנים המופיעים במטלה אפשר לדון גם במושג הפונקציה ולייצג את הקשר בגרף. 3
 3. האופן בו המורה רשמה את תשובות התלמידים בצורה נומרית אופקית מאפשרת המשך דיון סביב המטלה בכל הקשור לביטויים אלגבריים שווי ערך.
 4. בהמשך השיעור המורה דנה בלוחות דומים בגדלים שונים, ניתן לדון בסדרות ומציאת מקום של איבר כללי בסדרה. בדיון סביב הרעיון של חוקיות ניתן לשלב הצגה בטבלת ערכים.

לחץ כאן כדי לצפות בתשובות >לחץ כדי לסגור תשובות ^

משימות

תיאור הקשר בין שני המשתנים מילולית ובעזרת ביטוי אלגברי (בשימוש של משתנה אחד)

הצעת הצוות למטלות ומשימות רעיונות מתמטיים העומדים בבסיס המטלה:

 • חישוב אריתמטי של מספר הריבועים במסגרת
 • קשר בין משתנים- בין מספר היחידות בצד אחד של הרשת לבין מספר היחידות במסגרת.
 • תיאור הקשר בין שני המשתנים מילולית ובעזרת ביטוי אלגברי (בשימוש של משתנה אחד)

האופן בו שינוי בניסוח או הגשת המטלה משנים את המטלה:

 1. חלוקת המטלה על דפים תגרום לתלמידים לספור את מספר הריבועים ואז לא יהיה ניתן לקיים דיון סביב המטלה. 
 2. כאשר דנים בקשר בין שני המשתנים המופיעים במטלה אפשר לדון גם במושג הפונקציה ולייצג את הקשר בגרף. 3
 3. האופן בו המורה רשמה את תשובות התלמידים בצורה נומרית אופקית מאפשרת המשך דיון סביב המטלה בכל הקשור לביטויים אלגבריים שווי ערך.
 4. בהמשך השיעור המורה דנה בלוחות דומים בגדלים שונים, ניתן לדון בסדרות ומציאת מקום של איבר כללי בסדרה. בדיון סביב הרעיון של חוקיות ניתן לשלב הצגה בטבלת ערכים.

  הצעת הצוות למטלות ומשימות רעיונות מתמטיים העומדים בבסיס המטלה:

 5. חישוב אריתמטי של מספר הריבועים במסגרת
 6. קשר בין משתנים- בין מספר היחידות בצד אחד של הרשת לבין מספר היחידות במסגרת.
 7. תיאור הקשר בין שני המשתנים מילולית ובעזרת ביטוי אלגברי (בשימוש של משתנה אחד)

האופן בו שינוי בניסוח או הגשת המטלה משנים את המטלה:

 1. חלוקת המטלה על דפים תגרום לתלמידים לספור את מספר הריבועים ואז לא יהיה ניתן לקיים דיון סביב המטלה. 
 2. כאשר דנים בקשר בין שני המשתנים המופיעים במטלה אפשר לדון גם במושג הפונקציה ולייצג את הקשר בגרף. 3
 3. האופן בו המורה רשמה את תשובות התלמידים בצורה נומרית אופקית מאפשרת המשך דיון סביב המטלה בכל הקשור לביטויים אלגבריים שווי ערך.
 4. בהמשך השיעור המורה דנה בלוחות דומים בגדלים שונים, ניתן לדון בסדרות ומציאת מקום של איבר כללי בסדרה. בדיון סביב הרעיון של חוקיות ניתן לשלב הצגה בטבלת ערכים.

לחץ כאן כדי לצפות בתשובות >לחץ כדי לסגור תשובות ^

אינטראקציה עם התלמידים

תיאור הקשר בין שני המשתנים מילולית ובעזרת ביטוי אלגברי (בשימוש של משתנה אחד)

הצעת הצוות למטלות ומשימות רעיונות מתמטיים העומדים בבסיס המטלה:

 • חישוב אריתמטי של מספר הריבועים במסגרת
 • קשר בין משתנים- בין מספר היחידות בצד אחד של הרשת לבין מספר היחידות במסגרת.
 • תיאור הקשר בין שני המשתנים מילולית ובעזרת ביטוי אלגברי (בשימוש של משתנה אחד)

האופן בו שינוי בניסוח או הגשת המטלה משנים את המטלה:

 1. חלוקת המטלה על דפים תגרום לתלמידים לספור את מספר הריבועים ואז לא יהיה ניתן לקיים דיון סביב המטלה. 
 2. כאשר דנים בקשר בין שני המשתנים המופיעים במטלה אפשר לדון גם במושג הפונקציה ולייצג את הקשר בגרף. 3
 3. האופן בו המורה רשמה את תשובות התלמידים בצורה נומרית אופקית מאפשרת המשך דיון סביב המטלה בכל הקשור לביטויים אלגבריים שווי ערך.
 4. בהמשך השיעור המורה דנה בלוחות דומים בגדלים שונים, ניתן לדון בסדרות ומציאת מקום של איבר כללי בסדרה. בדיון סביב הרעיון של חוקיות ניתן לשלב הצגה בטבלת ערכים.

  הצעת הצוות למטלות ומשימות רעיונות מתמטיים העומדים בבסיס המטלה:

 5. חישוב אריתמטי של מספר הריבועים במסגרת
 6. קשר בין משתנים- בין מספר היחידות בצד אחד של הרשת לבין מספר היחידות במסגרת.
 7. תיאור הקשר בין שני המשתנים מילולית ובעזרת ביטוי אלגברי (בשימוש של משתנה אחד)

האופן בו שינוי בניסוח או הגשת המטלה משנים את המטלה:

 1. חלוקת המטלה על דפים תגרום לתלמידים לספור את מספר הריבועים ואז לא יהיה ניתן לקיים דיון סביב המטלה. 
 2. כאשר דנים בקשר בין שני המשתנים המופיעים במטלה אפשר לדון גם במושג הפונקציה ולייצג את הקשר בגרף. 3
 3. האופן בו המורה רשמה את תשובות התלמידים בצורה נומרית אופקית מאפשרת המשך דיון סביב המטלה בכל הקשור לביטויים אלגבריים שווי ערך.
 4. בהמשך השיעור המורה דנה בלוחות דומים בגדלים שונים, ניתן לדון בסדרות ומציאת מקום של איבר כללי בסדרה. בדיון סביב הרעיון של חוקיות ניתן לשלב הצגה בטבלת ערכים.

  הצעת הצוות למטלות ומשימות רעיונות מתמטיים העומדים בבסיס המטלה:

 5. חישוב אריתמטי של מספר הריבועים במסגרת
 6. קשר בין משתנים- בין מספר היחידות בצד אחד של הרשת לבין מספר היחידות במסגרת.
 7. תיאור הקשר בין שני המשתנים מילולית ובעזרת ביטוי אלגברי (בשימוש של משתנה אחד)

האופן בו שינוי בניסוח או הגשת המטלה משנים את המטלה:

 1. חלוקת המטלה על דפים תגרום לתלמידים לספור את מספר הריבועים ואז לא יהיה ניתן לקיים דיון סביב המטלה. 
 2. כאשר דנים בקשר בין שני המשתנים המופיעים במטלה אפשר לדון גם במושג הפונקציה ולייצג את הקשר בגרף. 3
 3. האופן בו המורה רשמה את תשובות התלמידים בצורה נומרית אופקית מאפשרת המשך דיון סביב המטלה בכל הקשור לביטויים אלגבריים שווי ערך.
 4. בהמשך השיעור המורה דנה בלוחות דומים בגדלים שונים, ניתן לדון בסדרות ומציאת מקום של איבר כללי בסדרה. בדיון סביב הרעיון של חוקיות ניתן לשלב הצגה בטבלת ערכים.

לחץ כאן כדי לצפות בתשובות >לחץ כדי לסגור תשובות ^

דילמות וקבלת החלטות

בהמשך השיעור המורה דנה בלוחות דומים בגדלים שונים, ניתן לדון בסדרות ומציאת מקום של איבר כללי בסדרה. בדיון סביב הרעיון של חוקיות ניתן לשלב הצגה בטבלת ערכים.בהמשך השיעור המורה דנה בלוחות דומים בגדלים שונים, ניתן לדון בסדרות ומציאת מקום של איבר כללי בסדרה. בדיון סביב הרעיון של חוקיות ניתן לשלב הצגה בטבלת ערכים.

הצעת הצוות למטלות ומשימות רעיונות מתמטיים העומדים בבסיס המטלה:

 • חישוב אריתמטי של מספר הריבועים במסגרת
 • קשר בין משתנים- בין מספר היחידות בצד אחד של הרשת לבין מספר היחידות במסגרת.
 • תיאור הקשר בין שני המשתנים מילולית ובעזרת ביטוי אלגברי (בשימוש של משתנה אחד)

האופן בו שינוי בניסוח או הגשת המטלה משנים את המטלה:

 1. חלוקת המטלה על דפים תגרום לתלמידים לספור את מספר הריבועים ואז לא יהיה ניתן לקיים דיון סביב המטלה. 
 2. כאשר דנים בקשר בין שני המשתנים המופיעים במטלה אפשר לדון גם במושג הפונקציה ולייצג את הקשר בגרף. 3
 3. האופן בו המורה רשמה את תשובות התלמידים בצורה נומרית אופקית מאפשרת המשך דיון סביב המטלה בכל הקשור לביטויים אלגבריים שווי ערך.
 4. בהמשך השיעור המורה דנה בלוחות דומים בגדלים שונים, ניתן לדון בסדרות ומציאת מקום של איבר כללי בסדרה. בדיון סביב הרעיון של חוקיות ניתן לשלב הצגה בטבלת ערכים.

  הצעת הצוות למטלות ומשימות רעיונות מתמטיים העומדים בבסיס המטלה:

 5. חישוב אריתמטי של מספר הריבועים במסגרת
 6. קשר בין משתנים- בין מספר היחידות בצד אחד של הרשת לבין מספר היחידות במסגרת.
 7. תיאור הקשר בין שני המשתנים מילולית ובעזרת ביטוי אלגברי (בשימוש של משתנה אחד)

האופן בו שינוי בניסוח או הגשת המטלה משנים את המטלה:

 1. חלוקת המטלה על דפים תגרום לתלמידים לספור את מספר הריבועים ואז לא יהיה ניתן לקיים דיון סביב המטלה. 
 2. כאשר דנים בקשר בין שני המשתנים המופיעים במטלה אפשר לדון גם במושג הפונקציה ולייצג את הקשר בגרף. 3
 3. האופן בו המורה רשמה את תשובות התלמידים בצורה נומרית אופקית מאפשרת המשך דיון סביב המטלה בכל הקשור לביטויים אלגבריים שווי ערך.
 4. בהמשך השיעור המורה דנה בלוחות דומים בגדלים שונים, ניתן לדון בסדרות ומציאת מקום של איבר כללי בסדרה. בדיון סביב הרעיון של חוקיות ניתן לשלב הצגה בטבלת ערכים.

  הצעת הצוות למטלות ומשימות רעיונות מתמטיים העומדים בבסיס המטלה:

 5. חישוב אריתמטי של מספר הריבועים במסגרת
 6. קשר בין משתנים- בין מספר היחידות בצד אחד של הרשת לבין מספר היחידות במסגרת.
 7. תיאור הקשר בין שני המשתנים מילולית ובעזרת ביטוי אלגברי (בשימוש של משתנה אחד)

האופן בו שינוי בניסוח או הגשת המטלה משנים את המטלה:

 1. חלוקת המטלה על דפים תגרום לתלמידים לספור את מספר הריבועים ואז לא יהיה ניתן לקיים דיון סביב המטלה. 
 2. כאשר דנים בקשר בין שני המשתנים המופיעים במטלה אפשר לדון גם במושג הפונקציה ולייצג את הקשר בגרף. 3
 3. האופן בו המורה רשמה את תשובות התלמידים בצורה נומרית אופקית מאפשרת המשך דיון סביב המטלה בכל הקשור לביטויים אלגבריים שווי ערך.
 4. בהמשך השיעור המורה דנה בלוחות דומים בגדלים שונים, ניתן לדון בסדרות ומציאת מקום של איבר כללי בסדרה. בדיון סביב הרעיון של חוקיות ניתן לשלב הצגה בטבלת ערכים.

לחץ כאן כדי לצפות בתשובות >לחץ כדי לסגור תשובות ^

אמונות

בהמשך השיעור המורה דנה בלוחות דומים בגדלים שונים, ניתן לדון בסדרות ומציאת מקום של איבר כללי בסדרה. בדיון סביב הרעיון של חוקיות ניתן לשלב הצגה בטבלת ערכים.

הצעת הצוות למטלות ומשימות רעיונות מתמטיים העומדים בבסיס המטלה:

 • חישוב אריתמטי של מספר הריבועים במסגרת
 • קשר בין משתנים- בין מספר היחידות בצד אחד של הרשת לבין מספר היחידות במסגרת.
 • תיאור הקשר בין שני המשתנים מילולית ובעזרת ביטוי אלגברי (בשימוש של משתנה אחד)

האופן בו שינוי בניסוח או הגשת המטלה משנים את המטלה:

 1. חלוקת המטלה על דפים תגרום לתלמידים לספור את מספר הריבועים ואז לא יהיה ניתן לקיים דיון סביב המטלה. 
 2. כאשר דנים בקשר בין שני המשתנים המופיעים במטלה אפשר לדון גם במושג הפונקציה ולייצג את הקשר בגרף. 3
 3. האופן בו המורה רשמה את תשובות התלמידים בצורה נומרית אופקית מאפשרת המשך דיון סביב המטלה בכל הקשור לביטויים אלגבריים שווי ערך.
 4. בהמשך השיעור המורה דנה בלוחות דומים בגדלים שונים, ניתן לדון בסדרות ומציאת מקום של איבר כללי בסדרה. בדיון סביב הרעיון של חוקיות ניתן לשלב הצגה בטבלת ערכים.

לחץ כאן כדי לצפות בתשובות >לחץ כדי לסגור תשובות ^

עליך להיכנס למערכת כדי לשמור רשימות לשיעור זה.

שיעור מלא בתוכן לדוגמא |
Notice: Undefined index: duration in /home/underlin/domains/fwd.co.il/public_html/wp-content/themes/adasha/single.php on line 307
00:00

כיתה יא' | נעמה טל