חיפוש

הוספת מקטע לעדש"ה שלי

זמן התחלה

שם המקטע

זמן סיום

הערות

קישור למקטע העתק קישור

קישור נקודת זמן לתגובה

נקודת זמן לקישור

כותרת הקישור

פונקציות טריגונומטריות | 01:24

כיתה יב' | 2014 | ורד גלצר

נושאי הלימוד

מקום הצילום

ישראל

מספר תלמידים

תקציר השיעור

הקדמה

עליך להיכנס למערכת כדי לשמור רשימות לשיעור זה.

פונקציות טריגונומטריות | 01:24

כיתה יב' | ורד גלצר