חיפוש

הוספת מקטע לעדש"ה שלי

זמן התחלה

שם המקטע

זמן סיום

הערות

קישור למקטע העתק קישור

קישור נקודת זמן לתגובה

נקודת זמן לקישור

כותרת הקישור

סדר פעולות חשבון | 04:23

כיתה א' | 2015 | אביבה וירניק

נושאי הלימוד

מקום הצילום

ישראל

מספר תלמידים

תקציר השיעור

סדר פעולות חשבון סדר פעולות חשבון סדר פעולות חשבוןסדר פעולות חשבון סדר פעולות חשבוןסדר פעולות חשבון סדר פעולות חשבון, סדר פעולות חשבון סדר פעולות חשבון סדר פעולות חשבוןסדר פעולות חשבון סדר פעולות חשבוןסדר פעולות חשבון סדר פעולות חשבון.

סדר פעולות חשבון סדר פעולות חשבון סדר פעולות חשבוןסדר פעולות חשבון סדר פעולות חשבוןסדר פעולות חשבון סדר פעולות חשבון סדר פעולות חשבון סדר פעולות חשבון סדר פעולות חשבוןסדר פעולות חשבון סדר פעולות חשבוןסדר פעולות חשבון סדר פעולות חשבון.

הקדמה

סדר פעולות חשבון סדר פעולות חשבון סדר פעולות חשבוןסדר פעולות חשבון סדר פעולות חשבוןסדר פעולות חשבון סדר פעולות חשבון, סדר פעולות חשבון סדר פעולות חשבון סדר פעולות חשבוןסדר פעולות חשבון סדר פעולות חשבוןסדר פעולות חשבון סדר פעולות חשבון.

סדר פעולות חשבון סדר פעולות חשבון סדר פעולות חשבוןסדר פעולות חשבון סדר פעולות חשבוןסדר פעולות חשבון סדר פעולות חשבון סדר פעולות חשבון סדר פעולות חשבון סדר פעולות חשבוןסדר פעולות חשבון סדר פעולות חשבוןסדר פעולות חשבון סדר פעולות חשבון.

עליך להיכנס למערכת כדי לשמור רשימות לשיעור זה.

סדר פעולות חשבון | 04:23

כיתה א' | אביבה וירניק