חיפוש

הוספת מקטע לעדש"ה שלי

זמן התחלה

שם המקטע

זמן סיום

הערות

קישור למקטע העתק קישור

קישור נקודת זמן לתגובה

נקודת זמן לקישור

כותרת הקישור

סדרה חשבונית | 00:05

כיתה ט' | 2015 | אביבה וירניק

נושאי הלימוד

סדרה חשבונית

מקום הצילום

ישראל

מספר תלמידים

27

תקציר השיעור

סדרה סדרה סדרהסדרהסדרה סדרה סדרה סדרה סדרה סדרה סדרהסדרהסדרהסדרה סדרה סדרה סדרהסדרהסדרה סדרה סדרה סדרה סדרה סדרה סדרהסדרהסדרהסדרה  סדרה סדרה סדרהסדרהסדרה סדרה סדרה סדרה סדרה סדרה סדרהסדרהסדרהסדרה סדרה סדרה סדרהסדרהסדרה סדרה סדרה סדרה סדרה סדרה סדרהסדרהסדרהסדרה

הקדמה

סדרה סדרה סדרהסדרהסדרה סדרה סדרה סדרה סדרה סדרה סדרהסדרהסדרהסדרה סדרה סדרה סדרהסדרהסדרה סדרה סדרה סדרה סדרה סדרה סדרהסדרהסדרהסדרה  סדרה סדרה סדרהסדרהסדרה סדרה סדרה סדרה סדרה סדרה סדרהסדרהסדרהסדרה סדרה סדרה סדרהסדרהסדרה סדרה סדרה סדרה סדרה סדרה סדרהסדרהסדרהסדרה

עליך להיכנס למערכת כדי לשמור רשימות לשיעור זה.

סדרה חשבונית | 00:05

כיתה ט' | אביבה וירניק