חיפוש

הוספת מקטע לעדש"ה שלי

זמן התחלה

שם המקטע

זמן סיום

הערות

קישור למקטע העתק קישור

קישור נקודת זמן לתגובה

נקודת זמן לקישור

כותרת הקישור

חילוק ארוך | 00:05

כיתה ג' | 2015 | מיכל מדמון

נושאי הלימוד

נושא

מקום הצילום

ישראל

מספר תלמידים

45

תקציר השיעור

ארוךךךךךךךך

תגיות

הקדמה

ארוךךךךךךךך

עליך להיכנס למערכת כדי לשמור רשימות לשיעור זה.

חילוק ארוך | 00:05

כיתה ג' | מיכל מדמון