חיפוש

הוספת מקטע לעדש"ה שלי

זמן התחלה

שם המקטע

זמן סיום

הערות

קישור למקטע העתק קישור

קישור נקודת זמן לתגובה

נקודת זמן לקישור

כותרת הקישור

חזקות | 00:00

כיתה ו' | 2015 | מיכל מדמון

נושאי הלימוד

חזקות

מקום הצילום

ישראל

מספר תלמידים

50

תקציר השיעור

תיאור שיעור על חזקות

הקדמה

תיאור שיעור על חזקות

עליך להיכנס למערכת כדי לשמור רשימות לשיעור זה.

חזקות | 00:00

כיתה ו' | מיכל מדמון