חיפוש

הוספת מקטע לעדש"ה שלי

זמן התחלה

שם המקטע

זמן סיום

הערות

קישור למקטע העתק קישור

קישור נקודת זמן לתגובה

נקודת זמן לקישור

כותרת הקישור

העמקה במשפט פיתגורס | 31:16

כיתה ח' | 2015 | מיכל מדמון

נושאי הלימוד

מקום הצילום

ישראל

מספר תלמידים

תקציר השיעור

הקדמה

עליך להיכנס למערכת כדי לשמור רשימות לשיעור זה.

העמקה במשפט פיתגורס | 31:16

כיתה ח' | מיכל מדמון